Hoppa till innehållet
Dekorativ bild Foto: Fotograf: Linnéa Bergenudd

Studieteknik

Vill du lära dig mer effektivt? Studieteknik består av ett flertal olika strategier. För att förbättra din studieteknik kan du växla mellan strategier eller kombinera och använda dem tillsammans.

På denna sida hittar du sex stycken evidensbaserade studiestrategier, det finns alltså studier som visar på att dessa faktiskt fungerar. Materialet kommer från The Learning Scientists, som har som vision att tillgängliggöra vetenskaplig forskning om lärande till studenter och lärare.
Du hittar länkar till mer material och videor under varje studiestrategi.

Konkreta exempel

– använd särskilda exempel för att förstå innehåll som är abstrakt 

För att förstå abstrakta teorier och fenomen kan det vara till hjälp att använda sig av konkreta exempel. Samla på konkreta exempel från dina lärare, klasskompisar eller exempel du stöter på i kurslitteraturen. 

Exempel: 
För att förstå hur pris styrs på grund av tillgång och efterfrågan så kan vi exempelvis tänka på blåbär. Om det är väldigt torrt en sommar växer inte lika många blåbär. Fler vill köpa blåbär än det finns tillgängligt att köpa – då går priset upp. 

Tips:
 • Försäkra dig om att de exempel du lär dig faktiskt är riktiga.
 • Du lär dig allra bäst om du kan skapa egna exempel.

Växla

– växla mellan delar och avsnitt medan du studerar 

För att underlätta din förståelse av innehållet du studerar är det viktigt att inte dröja kvar på ett avsnitt för länge. Istället bör du växla mellan delar och avsnitt medan du studerar. Du läser alltså avsnitt A, B och C förstå gången men varvar nästa gång med B,C,A eller C,A,B. Gör kopplingar och dra slutsatser när du växlar mellan de olika delarna. 

Tips:
 • Växla inte för ofta så att du inte hinner förstå varje avsnitt
 • Det är ofta svårare att växla mellan delarna men på detta sätt lär du dig bättre. 

Sprid i tid

– sprid ut dina studier över tid 

En strategi för effektiv inlärning är att sprida ut flera timmars studerande över tid istället för att studera de timmarna i sträck. Planera därför in lite tid varje dag för att studera inför olika examinationer och tentamen. Du kan ta hjälp av till exempel en kalender eller checklista för att planera in när, vad och hur du ska studera samt när och hur du ska ta pauser. 

Så gör du: 
Planera in tid där du kort sammanfattar lektioner eller föreläsningar. Kom ihåg att ta en paus mellan föreläsningen och tiden du avsätter för att sammanfatta.

Planera in tid för att studera och repetera viktig information som du inhämtat från tidigare lektioner, föreläsningar eller andra former av undervisning. Du uppdaterar din kunskap och håller den igång om du går tillbaka till det du lärde dig igår, förra vecka eller förra månaden. 

Tips:
 • 
Försök att använda dig av olika strategier när du studerar och ska gå igenom                anteckningar och material från lektioner och föreläsningar. Testa, pausa och skissa.
 • Det är okej om du glömmer en del information när du studerar. Du behöver glömma      för att du ska tränas i att söka och hämta informationen från ditt minne. 

Dubbel kodning

– kombinera ord och bilder 

Dubbel kodning är en strategi där du använder dig av ord och bild för att lära dig. Det hjälper det dig att förstå om du kombinerar både text och illustrationer när du till exempel läser kurslitteratur. 

Så gör du:
Gå igenom kursmaterialet och jämför illustrationerna med texten.

Titta på illustrationer för att med egna ord sammanfatta eller förklara vad de betyder.

Försök visualisera den information du läser genom att rita egna illustrationer till texten. 

Tips: 
• Visualisera informationen på olika sätt, till exempel som infographics, tidslinje, serieteckning, tabell eller diagram.
• Visualisera din kunskap genom att rita det du kommer ihåg från det du tidigare har studerat. 

Öva hämtning

– öva på att plocka fram kunskap från minnet 

Öva hämtning är en strategi där du tränar på att plocka fram kunskap från minnet utan att använda ditt kursmaterial. 

Så gör du: 
Skriv ner eller skissa direkt från minnet utan att använda ditt kursmaterial. Var så noggrann som möjligt. Sedan rättar du och hittar viktiga punkter som du har missat genom att kontrollera mot ditt kursmaterial. 

Gör så många övningsprov som du kan. Skapa dina egna övningsprov om du inte har tillgång till övningsprov. Byt sedan med studiekamrater, som har gjort egna övningsprov. 

Gör minneslappar där du övar på att återge bärande idéer samt hur delar relaterar till varandra eller skiljer sig åt.  

Tips:
 • Öva inte enbart på ord och definitioner. Öva på bärande idéer och hur delar relaterar till varandra eller skiljer sig åt.

Utveckla

– förklara och beskriv med många detaljer 

Utveckla är en strategi där du förklarar och beskriver med många detaljer. 

Så gör du:
Ställ frågor till dig själv under tiden som du studerar om hur saker fungerar och varför. Hitta sedan svaren i ditt kursmaterial och diskutera dem med studiekamrater. 

Koppla samman olika delar och förklara hur de hänger ihop. Reflektera över på vilket sätt delar är lika eller olika. 

Beskriv hur delar påminner och hänger samman med dina egna upplevelser eller minnen.  

Tips:
 • 
Kontrollera att det du förklarar och beskriver är korrekt.
 • Träna tills du kan förklara bärande idéer ur minnet.