Val under min utbildning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Val under studietiden

Här hittar du information om:

* anmälan till kurser
* hur du gör en inriktningsval
* vad händer om du inte gör en inriktningsval
* valfritt och valbara kurser
* om kurser du är intresserad av “krockar” med varandra

Anmälan till kurser

För dig som är programstudent gäller följande:

Information om kurser i ditt program visas i din utbildningsplan.  Kurser som är obligatoriska ska du inte söka till.

Du kommer att kunna se dina obligatoriska kurser innan terminstart på Mitt LTU > Kurser och program > Aktuella antagningar.

Valbara och valfria kurser söker du via antagning.se. Notera att vissa obligatoriska kurser innehållande examensarbete eller vfu krävs det anmälan till kurs se "vem ska välja".

Logga in på antagning.se via Mitt LTU > Registrera/Anmäla > Sök kurser (antagning.se).

Sista anmälningsdag för höstterminen / vårterminen är 15 april respektive 15 oktober.

Anmäl dig i god tid före sista anmälningsdag! Vid sena anmälningar har du ingen förtur eller platsgaranti!

Programstudenter ska logga in via Mitt LTU med sin studentanvändare eller via inloggning i antagning.se (Logga in). Under rubriken "Är du redan student?" väljer du universitet. Viktigt att du stänger webbläsarens fönster efter att ha loggat ut för att ingen annan ska komma åt din anmälan.

OBS! Kom ihåg sista svarsdag (se viktiga datum på antagning.se)

Har du inte tackat ja till sista svarsdag blir det automatiskt ett nej-svar och det sökta anmälningsalternativet/-en blir struket.

Utbildningsplaner

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll,  kurser och läsordning.

Inriktningsval

I utbildningsplanen anges det om ett program har inriktningsval. Val av inriktning sker antingen inför höst-, eller vårterminen beroende på vilket program du läser.

Val av inriktning sker via Mitt LTU under ansökningsperioden, se nedan.

Datum för inriktningsval

Inför vårterminen: 15-30 september

Inför höstterminen: 15-30 mars

Byte av inriktning 

Du kan ansöka om byte av inriktning genom att kontakta Service Point.

Kom ihåg att du har ingen platsförtur till kurser och det kan leda till förlängd studietid. 

Om du inte väljer inriktning: 

  • kommer inga kursförslag upp automatiskt i tjänsten för registrering på Mitt LTU
  • har du ingen platsförtur
  • kan det leda till förlängd studietid

Valfritt utrymme

Ett valfritt utrymme i utbildningsplanen innebär att du har möjlighet att fritt välja bland kurser som ges på universitet och högskolor motsvarande poängomfattningen för det valfria utrymmet. Valfria kurser ska sökas via antagning.se.

Överlappande kurser ska inte ingå i examen. Det ska tydligt framgå i kursplanen när två kurser har i huvudsak lika innehåll, dvs. överlappande kurser. Vid osäkerhet beträffande innehållet i likartade kurser ska du kontakta berörd examinator.

Valfria kurser ska inte tillgodoräknas. Vid examensansökan anges vilka valfria kurser som ska ingå i din examen.

Valbart utrymme

Valbart utrymme är obligatoriskt och anges i utbildningsplanen med kommentaren ”valbar”.

I utbildningsplanen anges det vilka valbara kurser som erbjuds för just din utbildning. Ett valbart utrymme innebär att du ska ansöka om att få läsa en av några förutbestämda kurser under den valbara perioden.   Valbara kurser ska sökas via antagning.se som programstudent. 

Schemamodul

För att underlätta studieplaneringen, finns det för flertalet utbildningar i Luleå och Piteå ett modulschema med fasta schemapositioner. Kursernas modulindelning ser du i kursutbudet för programstudenter.

Kurser i samma modul innebär schemakrockar vilket betyder att de inte går att läsa samtidigt.

Piteås schemamoduler