Hoppa till innehållet

Val under studietiden

Här hittar du information om anmälan till kurser, hur du gör ett inriktningsval, vad händer om du inte gör ett inriktningsval, valfritt och valbara kurser och om kurser du är intresserad av “krockar” med varandra.

Handledning
Inriktningsval

I utbildningsplanen anges det om ett program har inriktningsval. Val av inriktning sker antingen inför höst-, eller vårterminen beroende på vilket program du läser. Val av inriktning sker via Mitt LTU under ansökningsperioden, se nedan.

Dator
Valfritt utrymme

Ett valfritt utrymme i utbildningsplanen innebär att du har möjlighet att fritt välja bland kurser som ges på universitet och högskolor motsvarande poängomfattningen för det valfria utrymmet. Valfria kurser ska sökas via antagning.se.

Man, dator, kontor, arbetar Foto: Pixabay
Valbart utrymme

Valbart utrymme är obligatoriskt och anges i utbildningsplanen med kommentaren ”valbar”.

Ge av din tid
Schemamodul

För att underlätta studieplaneringen, finns det för flertalet utbildningar i Luleå och Piteå ett modulschema med fasta schemapositioner. Kursernas modulindelning ser du i kursutbudet för programstudenter. Kurser i samma modul innebär schemakrockar vilket betyder att de inte går att läsa samtidigt.