Frukostklubben

Syftet med Frukostklubben är att ge studenter förebilder, inspiration, karriärtips och ett personligt möte med alumner.  

Är du alumn och vill gästföreläsa i Frukostklubben. Kontakta: careercenter@ltu.se

Frukostklubben 2017- 2018

Frukostklubben 2015