Hoppa till innehållet

Mentorskapsprogrammet

Luleå tekniska universitet driver ett mentorskapsprogram där du som student kan få en mentor i arbetslivet, någon att bolla tankar och idéer kring framtiden med och en person som kan fungera som dörröppnare vad gäller exjobb/uppsatser, anställningar och ett utökat kontaktnät.

Syftet med Mentorskapsprogrammet är att du som student ska få professionella och branschaktuella råd från det yrkesområde du intresserar dig att söka till efter examen och vi strävar efter att matcha adepternas behov och önskemål med mentorns erfarenheter och kunskaper.

Så här går det till – en kort sammanfattning

Nästa omgång startar september 2022 och pågår till maj 2023. Ansökan sker under vårterminen. Du som student gör en ansökan och blir du antagen gör vi en matchning där vi utgår från din och mentorns profil, kompetens och speciella önskemål. När detta är klart får du veta vem din mentor är och du kan därefter skapa kontakt och boka in ert första möte.

Du kan även välja att ordna en mentor på egen hand och sedan delta i programmet. Det du bör tänka på då är att mentorn bör befinna sig i regionen eller ha möjlighet att kunna genomföra träffar här i Luleå.

Programmet inleds sedan med en kick-off för alla mentorer och adepter under september månad, där information ges om programmets upplägg. Under programmets gång arbetar ni sedan tillsammans på din professionella och personliga utveckling med adeptens mål för mentorskapsåret i fokus. Du och din mentor träffas enskilt efter era behov och önskemål (vi rekommenderar ca 6 tillfällen) och som komplement till detta anordnas gemensamma träffar där ni får möjlighet att träffa andra mentorer och adepter och delta i intressanta föreläsningar och workshops. I maj avslutats mentorskapsprogrammet med en gemensam avslutningsträff med diplomutdelningen för alla deltagare.

Vem kan vara med i Mentorskapsprogrammet?

  • Du har troligast ett till tre år kvar av din utbildning. 
  • Du är beredd att lägga tid och energi på att utmana dig själv och utvecklas inom ramen för mentorskapsprogrammet.

Förväntningar på dig som adept

Det är du som ska förverkliga dina mål med mentorn som stöd - tänk efter och klargör vad du vill ha ut av att mentorskapet. Be om det du vill ha, mentorn finns där för att med hjälp av sin yrkeserfarenhet vara ett bollplank för dina frågeställningar. Du som adept ska initiera möten med din mentor och vara den drivande parten. Tänk långsiktigt och ge mentorskapsrelationen tid att utvecklas. Den tid du lägger ner är en investering i dig själv och din framtid. För att kunna se tillbaks på ett lyckat år måste du vara beredd att avsätta den tid som krävs och prioritera era inbokade möten. Ta även vara på tillfället att träffa andra adepter och mentorer som kan bidra med erfarenheter och nya idéer - på köpet får du fler kontakter och ett utökat nätverk.

Hur länge?

Mentorskapsprogrammet löper under ett läsår, från september till maj. Om ni båda önskar fortsätta relationen på egen hand efter året är slut går detta naturligtvis bra. 

Så här säger tidigare deltagare:

”Jag kan varmt rekommendera mentorskapsprogrammet! Min mentor har hjälpt mig med allt från att bolla idéer kring exjobb till att vara ett stort stöd både inför och efter mina arbetsintervjuer. - Cecilia Sjöberg Industriell ekonomi med mentor Tobias Henriksson, Strategy Consultant Accenture

"Jag har ofta känt att studierna har missat den där verklighetsanknytningen till många saker, hur metoder verkligen tillämpas och hur grupper egentligen funkar. Därför sökte jag mentorskapsprogrammet för att nå en person som kunde guida mig om hur man faktiskt leder människor och skapar bra gruppdynamik. Jag fick en mentor som var minst lika taggad som jag och delade med sig av sina erfarenheter och tankar, visade sin arbetsplats och kollegor. Tillsammans med möten och material från Career center så satte vi upp mål och aktiviteter för året som vi tillsammans jobbade med. Jag är enormt tacksam för allt min mentor har delat med sig av och hjälpt mig med under detta år, saker som hade tagit år att lära sig själv. Min mentor och Mentorskapsprogrammet får 10/10!" - William J, Teknisk design med mentor Jonas Pelli, Project Manager Mobilaris

Min mentor har gett mig så många goda råd, han har visat ett sådant fantastiskt engagemang och genuin vilja att hjälpa mig utvecklas och han har framförallt trott på mig. Jag känner mig mer självsäker och jag har en bättre mentalitet för att kunna möta framtiden - Carl Bellerud, Ekonomie kandidat med mentor Andreas Skarvö, Controller Luleå kommun

"Mentorskapsprogrammet gav mig en insikt i en av de grenar som min utbildning har. Jag fick hjälp med att definiera mina mål och slipa på mitt CV. Något som hjälpte mig att få sommarjobb! Det var väldigt givande att ha en person i branschen som man kunde fråga om tips och tricks. Jag skulle absolut rekommendera studenter att söka till mentorskapsprogrammet!" - Fredrik Roos Lindell, Brandingenjör med mentor Åsa Waara, Brandskyddsprojektör FireTech Engineering AB

Att ha en mentor har för mig inneburit att under året haft en ledare vid sidan om sig, som har väglett och varit ett bollplank under min väg ut i arbetslivet - Othilia, Sociologi med mentor Carina Mattsson, HR-strateg Luleå tekniska universitet

Projektledare Mentorskapsprogrammet

Linda Ljungberg, Projektledare

Organisation: Samverkan och innovation, Verksamhetsstöd