Exjobb: GNSS Positioning Accuracy in Smartphones| RISE Research Institutes of Sweden | 2019-12-01

Publicerad: 8 maj 2019

Är du intresserad av mätteknik och positionering? Då har vi exjobbet för dig! Hos RISE Mätteknik i Borås kan vi erbjuda ett examensarbete där du kan fördjupa dig inom GNSS mätningar och mätteknik i allmänhet. Du kommer med stöd från teori och kända felkällor få planlägga och genomföra experiment med olika typer av GNSS utrustning. 

Examensarbetet genomförs med koppling till pågående projekt inom positionering av autonoma fordon och geodetiska mätningar. Detta medför att det beroende på resultat även finns goda förutsättningar att utöka arbetets omfång till experimentella mätningar i fordon.