Självvärdering - Infographics

Gör en självvärdering

Det finns olika test och verktyg för dig att få en bättre förståelse för vad som är viktigt för dig på arbetsplatsen samtidigt som det hjälper dig att formulera dina styrkor.

Ett test kommer inte att berätta vad din karriär ska vara, men en kombination av flera lämpligt utvalda verktyg och test från olika vinklar kan hjälpa dig att välja vilken roll du kan vara nöjd med.