Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Jag som varumärke 7,5 högskolepoäng

Branding You
Grundnivå, M0029N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp universitetsstudier. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att studenterna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska och använda marknadsförings- och varumärkesteorier och applicera dem på sig själv.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • utveckla en personlig SWOT-analys
  • utveckla specifika mål relaterade till karriärplanering och livsmål
  • utveckla en tydlig strategi för hur målen ska uppnås genom ett personligt brev och en CV
  • kommunicera sina egna styrkor och svagheter på ett positivt sätt under en intervju  
  • diskutera och försvara strategiska idéer för den egna personliga utvecklingen

Kursinnehåll
Kursen tar upp hur man genomför en situationsanalys av en person som ett varumärke och hur man kan sätta specifika och mätbara mål för både yrkeskarriär och personlig utveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Föreläsningar/lektioner, seminarier, projektarbeten, fingerad anställningsintervju samt handledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
I obligatoriska uppgifter och seminarier examineras förmågorna att:
  • utveckla en personlig SWOT-analys
  • utveckla specifika mål relaterade till karriärplanering och livsmål
  • utveckla en tydlig strategi för hur målen ska uppnås genom ett personligt brev och en CV
  • kommunicera sina egna styrkor och svagheter på ett positivt sätt under en intervju  
  • diskutera och försvara strategiska idéer för den egna personliga utvecklingen

En förutsättning för godkänt resultat är närvaro på obligatoriska närvarotillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Tim Foster

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Foster & Oldenburg (2017) Branding You: How to Market Yourself in a Competitive World, Studentliteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska prov och uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17