Feedback på CV/Brev/LinkedIn/Elevator pitch

Vi erbjuder Drop-in för våra studenter där vi ger feedback på CV, Ansökningsbrev, LinkedIn och Elevator pitch.  Varje student får 15 minuter med en coach per tillfälle och kan besöka oss vid 4 tillfällen per termin.