Få feedback

På grund av covid-19 har Career Center pausat sin drop-in. Istället erbjuder vi möjligheten att boka ett digitalt möte för feedback på ditt CV, personligt brev, LinkedIn eller Elevator Pitch. Ett möte tar ca 15-30 minuter.

Boka på careercenter@ltu.se