Bild_programkort

Våra program

Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik, samt lärarutbildningar – totalt cirka 130 program. Ansökan till merparten av våra program för hösten 2019 öppnar den 15:e mars 2019.

Kandidatprogrammet i musik samt Skådespelarprogrammet är öppen för anmälan inför höstterminen 2019. Övriga program nedan är öppna för sen anmälan med start vårterminen 2019.