Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Koreografi för barn

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, A0017G
Intresset för dans i förskolan och grundskolan ökar och efterfrågan är stor från dansverksamma att fördjupa sig i koreografi för och med barn.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2015