KURSPLAN

Introduktion till dans 2 7,5 högskolepoäng

Introduction to Dance 2
Grundnivå, A0020G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt A0019G Introduktion till dans 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

a) praktiskt tillämpa dansteknik
b) utforska dansimprovisation 
c) praktiskt tillämpa dansens olika byggstenar (kropp, rum, tid, kraft och relationer)


Kursinnehåll
  • Grundläggande dansträning
  • Improvisation
  • Litteraturstudier


Genomförande
Dansträning, självständigt arbete, grupparbete, reflektion, instudering och litteraturstudier.

Examination
Prov 1) Fortlöpande redovisning
Prov 2) Praktisk examination


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV19
0002Individuell praktisk examinationU G#1.50ObligatoriskV19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.