Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans och hälsa 15 högskolepoäng

Dance and health
Grundnivå, A0026G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:

- praktiskt gestalta grundläggande dansteknik och dansgenrers särart   
- reflektera över egna styrkor och utmaningar 
- tillämpa improvisation och komposition på en grundläggande nivå 
- redogöra för kroppens anatomi på en grundläggande nivå 
- redogöra för dansens betydelse för hälsosam livsstil 
 


Kursinnehåll
• Dansgestaltning 
• Reflektion 
• Improvisation & komposition 
• Anatomi 
• Hälsa  


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbete, fältstudier, diskussioner och litteraturstudier

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom praktiska, gestaltande, skriftliga och muntliga redovisningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Tove Lojander

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Buckroyd, J. (2000). The student dancer: emotional aspects of the teaching and learning of dance. London: Dance. (Kapitel 7)

Fitt, S.S. (1996). Dance kinesiology. (2. ed.) New York: Schirmer Books. *

Eng, M. (2012). Muskler – anatomi och funktion. (senaste upplagan). Stockholm: SISU idrottsböcker. *

* Ni behöver enbart läsa in delar av denna litteratur.

Dansintervention för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor – Anna Duberg, lektor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet
https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2299/2203

Empati, kultur och spegelneuron, Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan
https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/978/790

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001DansgestaltningU G#10.00ObligatoriskH21
0002Improvisation och kompositionU G#2.50ObligatoriskH21
0003Anatomi och hälsaU G#2.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11