Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad produktionsdesign 15 Högskolepoäng

Advanced Production Design
Avancerad nivå, A7005A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell produktionsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande kunskaper i kartläggning, analys samt utformning av arbetsplatser och begränsade delar av produktionssystem som fungerar väl ur ett helhetsperspektiv (människa-teknik-organisation- yttre miljö). Vidare förutsätts grundläggande kunskaper i automatisering, datorsimulering av ergonomi och produktionsflöden, industriell ekonomi samt engelska.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
En student som godkänts på kursen ska kunna medverka aktivt och självständigt i projektgrupper som arbetar med produktionsutveckling på förprojekterings- och projekteringsnivå. Studenten ska efter genomförd kurs kunna kartlägga, analysera, utforma samt simulera och utvärdera omfattande väsentliga delar av eller hela produktionssystem som fungerar väl ur ett helhetsperspektiv med avseende på människa-teknik-organisation-yttre miljö. Människors förutsättningar och behov ska sättas i centrum i detta arbete. Studenten ska kunna avrapportera resultat skriftligt och muntligt på god engelska.

Kursinnehåll
Studenterna ska i grupper utreda och utforma krav på och förslag till väsentliga delar i ett väl fungerande produktionssystem. Speciell vikt ska läggas vid:
 • projektplanering och arbete i projektgrupp
 • självständiga litteraturstudier
 • teoretisk referensram samt metod och genomförande
 • helhetstänkande med avseende på människa-teknik-organisation- yttre miljö
 • noggrann och täckande kravspecificering
 • kreativitet och realism i arbete med lösningsförslag
 • noggrann och täckande utvärdering av lösningsförslag
 • simulering och analys av ergonomi
 • simulering och analys av produktionsflöden
 • analys av konsekvenser för yttre miljö
 • investeringskalkylering och ekonomisk analys
 • avrapportering av utredningsarbete på engelska

Genomförande
Kursen genomförs i form av teori- och metodgenomgångar samt lärarhandlett projektarbete. Studenterna tränas i kartläggnings-, analys-, utformnings- och avrapporteringsarbete i verkliga skarpa utvecklingsprojekt som genomförs i direkt samarbete med industriföretag.

Examination
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att projektarbete, skriftlig redovisning på engelska samt muntlig och visuell presentation utförts på godkänt sätt. Obligatorisk närvaro gäller vid föreläsningar, del- och slutredovisningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Lena Abrahamsson

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1
Bellgran, M., & Säfsten, K. (2005) Produktionsutveckling, Utveckling och drift av produktionssystem, Studentlitteratur, ISBN 91-44-03360-5

Zackrisson, M. (2002) Miljöaspekter - identifiering, bedömning, prioritering, IVF,
ISSN 0349-0653/ISRN IVF--S--02/803--SE

Litteratur som studenterna själva väljer utifrån de problem som ska lösas i examinationsuppgiften tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektarbete, skriftlig, muntlig och visuell presentation15.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av inst. Arbetsvetenskap 2007-12-04.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-06-16