Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Säkra E-tjänster II 7,5 Högskolepoäng

Safe E-services II
Avancerad nivå, A7010N
Version
Kursplan gäller: Vår 2012 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datateknik eller ekonomi. Goda kunskaper i engelska motsv EnB. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten kommer efter kursen kunna:

  • analysera tjänsteorienterat ramverk med hänseende på informationssäkerhet
  • analysera och designa e-tjänster från ett informationssäkerhetsperspektiv
  • analysera, evaluera och reflektera över olika IS (informationssystem) koncept och teorier, och applicera olika perspektiv vid karaktäriserande av problem


Kursinnehåll
Kursen behandlar analys och design av e-tjänster med stöd av tjänsteorienterat ramverk, informationssäkerhet och olika IS koncept och teorier.

Genomförande

Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial.

Studenten får under kursen även lära sig söka fram och värdera kunskap/forskningsresultat, och följa senaste utvecklingen inom olika forskningsområden. På så vis kommer studenten kunna identifiera ytterligare personligt behov av ytterligare kunskaper inom de områden kursen täcker. Även studentens samarbetsförmåga med andra studenter kan övas under utförandet av gruppuppgifterna.


Examination

Individuell skriftlig examination 5 hp, U G VG
Inlämningsuppgifter 2,5 hp, U G 

Kursen kommer även att betygsättas enligt ECTS-skalan.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

 


Övrigt
Teknikinformation: Tillgång till PC med operativsystemet Windows XP samt möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webbkamera. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fastställs senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig examination5.0U G VG
0002Obligatoriska inlämningsuppgifter2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-12-17

Reviderad
av huvudansvarig utb.ledare vid SRT, Jonny Johansson 2011-02-04