Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Design och utveckling av digitala arkiv 7,5 Högskolepoäng

Design and development of digital archives
Grundnivå, B0001N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationskunskap, 60 hp.Mål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • utforma och utveckla digitala arkiv baserat på informationssystemutvecklingsprinciper,
  • Identifiera problem och möjligheter med olika angreppssätt i olika organisationella sammanhang
  • Beskriva och analyser hur långsiktigt perspektiv och hänsyn till organisationen påverkar utvecklingen av digitala arkiv och föreslå lösningar till identifierade problem


Kursinnehåll
Utformning och utveckling av digitala arkiv med ramverk, standarder och lämpliga principer med avseende på långsiktigt bevarande. Modeller och metoder för systemutveckling diskuteras i samband med långsiktigt digitalt bevarande och i organisationer för digitalt bevarande. Problem och möjligheter med olika ansatser i olika organisationella kontexter och förslagna lösningar på definierade problem diskuteras också.

Genomförande
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.

Examination

En individuell tentamen behandlar design av digitala arkiv och analys av hur långsiktigt perspektiv påverkar design och utveckling av dessa system.

Gruppuppgifter omfattar design och utveckling av digitala arkiv så väl som analys av problem rörande långsiktigt digitalt bevarande i en organisatorisk kontext, och analys av hur dessa problem kan avhjälpas.


Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0U G VG
0002Gruppuppgifter3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Bertil Carlsson 2011-10-07