Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Högskolepedagogik i estetiska ämnen II 7,5 högskolepoäng

University Pedagogy in Aesthetical Subjects II
Grundnivå, B0032G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musikpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt B0030G Högskolepedagogik i estetiska ämnen, 7,5 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att ge lärare på högskolenivå fördjupad kunskap i, och möjlighet till reflektion över utveckling av sin roll som högskolelärare i estetiska ämnen. I denna kurs sker detta genom inblick i och diskussion kring centrala högskolepedagogiska begrepp som utbildningskvalité, forskningsbaserad undervisning, utvärdering, anställningsbarhet och överförbara kompetenser.

Kursinnehåll
-Lärande och didaktik i högskolemiljö, olika modeller som grund för undervisning – fördjupning
-Reflektion och dialog kring den egna praktiken
-Hur bedriver vi forskningsbaserad undervisning i estetiska ämnen?
-Utbildningskvalité i högre utbildning
-Formativ och summativ utvärdering samt examination
-Anställningsbarhet – vad utbildar vi studenterna till?
-Vad är ”överförbara kompetenser” i estetiska ämnen?

Genomförande
-Föreläsningar av interna och externa lärare
-Diskussioner i mindre och större grupper
-Kollektivt reflekterande och eget skrivande med utgångspunkt i föreläsningar, litteratur och egen praktik
-Alternativa redovisningsformar
-Aktiv utveckling av egen praktik

Examination
Löpande redovisning av litteraturen, kollektivt reflekterande och observationer samt avslutande skriftlig rapport med utgångspunkt i det föregående.

Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university. Maidenhead: Open University Press. (urval, cirka 70 s.)
Bowden, J., & Marton, F. (1998). The university of learning. Beyond quality and competence. London: RoutledgeFalmer. (310 s.)
Clayton, B., Blom, K., Meyers, D., & Bateman, A. (2003). Assessing and certifying generic skills. What is happening in vocational education and training? Adelaide: NCVER. (88 s.)
Hanken, I. M., Nielsen, S. G., & Nerland, M. (2002). Research in and for higher music education. Oslo: Norges musikkhøgskole. (urval, cirka 40 s.)
Rust, C., Price, M., & O’Donovan, B. (2003). Improving students’ learning by developing their understanding of assessment criteria and processes. Assessment & Evalutaion in Higher Education, 28(2), 147-164. (18 s.)
Schwieler, E. (2007). Anställningsbarhet. Begrepp, principer och premisser. Stockholm: Stockholm Universitet. (20 s.)


Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Redovisning hel kursU G#7.50ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Musikhögskolan 2008-02-29

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17