Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Musikpedagogik 2

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, B0040G
Inclusion, delaktighet och demokrati i musikpedagogiska sammanhang. Kursen vänder sig till dig som är musikstuderande, verksam musiklärare eller som har ett intresse i att bredda sig med ett nytt ämnesområde.

Kursen syftar till att erbjuda studenten insikt i vad inkluderande och delaktigt musikaliskt lärande i demokratisk anda kan vara, inom och utom utbildningsinstitutioner. Inom institutionerna aktualiseras ett specialpedagogiskt förhållningssätt, och utom institutionerna delaktighet och social inklusion i musikaliska sammanhang. Begrepp som genus, etnicitet och mångfald kommer att behandlas och knytas till musikaliska kontexter. Ett viktigt syfte med kursen är också att studenten får tillfälle att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapligt skrivande.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Ferm-Almqvist

Cecilia Ferm-Almqvist, Gästprofessor, Ämnesföreträdare

Organisation: Musikalisk gestaltning, KKL Musik, medier och teater, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0911-72796
Rum: K104 - Piteå»