KURSPLAN

Förvaltning av digitala arkiv 7,5 Högskolepoäng

Maintenance of digital archives
Avancerad nivå, B7002N
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2009-02-22

Reviderad
av Bertil Carlsson 2011-10-07

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskapi. Generell dispens för kunskaper i svenska, SvB. Goda kunskaper i engelska motsv EnB.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska kunna:

  • Utvärdera, analysera och utforma bevarandestrategier för olika typer av institutioner
  • Utvärdera, analysera och utforma organisation av digital förvaring för olika typer av institutioner, såväl som styrning av sagda förvar.


Kursinnehåll
Kursen behandlar och diskuterar flera implementationer av digital förvaring, t ex dSpace och Fedora, liksom organisation och underhåll av sådan förvaring. Studenten tillägnar sig en förståelse för olika bevarandestrategier som migrering och emulering och hur olika typer av innehåll kan påverka valet av strategi. Studenten tillägnar sig också kunskaper om styrning av digital förvaring liksom styrning av organisationer som bevarar digitalt material och hur detta påverkar bevarndestrategier och tvärtom.

Genomförande
Undervisningen är på engelska. Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform. För campusstudenter kan handledning, projektmöten och examination ske på campus och/eller via distansverktyg. I denna kurs används Fronter för att lägga ut information, kursmaterial och uppgifter.

Examination

Vid individuell tentamen visar studenten förmågan att utvärdera och analysera bevarandestrategier, organisering av förvar, samt styrning av förvar.

I gruppuppgifter utvärderar och analyserar studenten bevarandestrategier, organisering av förvar, samt styrning av förvar.


Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation:Tillgång till PC med operativsystemet Windows XP samt möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera. Mer information lämnas av den kursansvarige. Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat IES-Studieadministration, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Ann Hägerfors

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0U G VG
0002Gruppuppgifter3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.