KURSPLAN

Utveckling av system för digitalt bevarande 7,5 högskolepoäng

Development of Digital Preservation Systems
Avancerad nivå, B7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Harriet Nilsson 2010-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Informationsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

  • Använda begrepp och modeller inom området digitalt bevarande för att beskriva scenarier i digitalt bevarande
  • Identifiera problem och möjligheter med olika verktyg och system för digitalt bevarande i relation till organisationell kontext och verksamhetssystem
  • Beskriva och analysera hur långsiktigt perspektiv och hänsyn till organisationen påverkar utveckling och införande av system för digitalt bevarande.
  • Identifiera krav och föreslå lösningar.

Kursinnehåll

Studenten introduceras i ämnet långsiktigt digitalt bevarande samt de begrepp och modeller som är vanliga inom området. Kursen omfattar bevarandebegrepp som format, signifikanta egenskaper, integritet, autenticitet och begreppstyper. Kursen introducerar också modeller som används vid digitalt bevarande t ex Open Archival Information Systems (OAIS-modellen) som är en mycket använd referensmodell när man arbetar med digitalt bevarande.
Med utgångspunkt i ovanstående undersöks principer för utformning och utveckling av system för digitalt bevarande med stöd av ramverk, verktyg och standarder lämpliga för långsiktigt digitalt bevarande.

 


Genomförande
Under kursen kommunicerar distansstudenter med kurskamrater och lärare via e-post, videokonferens och en nätbaserad lärplattform.

Examination
En individuell hemtentamen behandlar design av system för digitalt bevarande och analys av hur långsiktigt perspektiv påverkar design och utveckling av dessa system. Gruppuppgifter omfattar design och utveckling av system för digitalt bevarande så väl som analys av problem rörande långsiktigt digitalt bevarande i en organisatorisk kontext, och analys av hur dessa problem kan avhjälpas.

Övrigt
IT- eller IKT-stöd/Teknikinformation: Tillgång till dator samt möjlighet (behörighet) att få program installerade. Bredbandsuppkoppling mot Internet (minst 0,5 Mbps). Tillgång till mikrofon och webkamera. Mer information lämnas av den kursansvarige.

Examinator
Jörgen Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Primär kurslitteratur är:

Practical Digital Preservation: A how-to guide for organizations of any size
Av Adrian Brown
2013
Facet Publishing (London)
ISBN 9781856047555 (paperback)
ISBN 9781856049627 (electronic).
Tillgänglig som e-bok på LTUs bibliotek.

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)
Utgivare: The Consultative Committee for Space Data Systems
Utgivningsår: 2012
Refnr: CCSDS 650.0-M-2
Tillgänglig via: https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001GruppuppgiftU G#3.50ObligatoriskV12
0003HemtentamenU G VG *4.00ObligatoriskH17