KURSPLAN

Knowledge Management 7,5 högskolepoäng

Knowledge Management
Grundnivå, D0002N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av HUL Jonny Johansson 2018-12-10

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/Data- och systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt värdera olika tolkningar av begreppsvärlden som är rådande inom aktuell forskning
  • analysera IT’s betydelse för Knowledge Management
  • analysera och värdera ett företags/en organisations användande av Knowledge Management
  • reflektera över Knowledge Managements betydelse för ett företag/en organisation
  • kritiskt granska sitt eget användande av Knowledge Management i grupparbetet

Kursinnehåll
Kursen inleds med att studenten analyserar och värderar hur grundläggande begrepp inom området definieras i aktuell forskning. Därefter diskuteras hur kunskap skapas och om all kunskap som finns i en organisation kan synliggöras och i så fall hur. Olika processer, metoder för Knowledge Management presenteras och studenterna undersöker om och hur dessa används i ett företag/en organisation. I kursen behandlas dessutom IT:s betydelse för Knowledge Management. Sista kursmomentet innebär att det egna användandet av Knowledge Management ska analyseras. Gästföreläsningar från forskare inom området och arbetslivet presenterar olika perspektiv på Knowledge Management.

Genomförande
Kursen genomförs som distanskurs över Internet och innehåller inga obligatoriska träffar. Kommunikation mellan studenter och mellan studenter och lärare sker i huvudsak via e-post, en nätbaserad lärplattform och  ett videokonferenssystem. Lärplattformen används för att lägga ut information, kursmaterial och artiklar under kursens gång. Studenten kan även delta i gruppdiskussioner och lämna in både individuella uppgifter och grupparbeten. I kursen ingår ett projektarbete där projektgruppen skall kartlägga en organisations kunskapsarbete och ge rekommendationer och förslag på hur individer och/eller ledning skulle kunna arbeta för att förbättra Knowledge Management.

Examination
Examinationen består av ett antal skriftliga inlämningsuppgifter och webbaserade diskussioner.

Övrigt
Tillgång till dator och internetuppkoppling.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan inte kombineras med IED347 Knowledge Management i examen.

Examinator
Johan Wenngren

Övergångsbestämmelser
Kursen D0002N motsvarar kursen IED347

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Learning to fly – Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations, Chris Collison & Geoff Parcell, ISBN 1-84112-509-1.

Artiklar inom Knowledge Management.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Individuella uppgifterU G#3.00ObligatoriskH09
0003GruppuppgifterU G#4.50ObligatoriskH09

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.