KURSPLAN

Modellbyggnad och presentationsteknik 7,5 Högskolepoäng

Modelling and Presentation Technique
Grundnivå, D0003A
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 4 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-01-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska visa färdigheter i att visualisera och presentera förslag på produktidéer i form av modeller i traditionella designmaterial. Målet är att modeller och presentation ska ge ett professionellt intryck samt att modellerna ska uppvisa hög hantverksmässig kvalité. Studenten ska uppvisa färdigheter i muntlig kommunikation av produktidéer med modellen som stöd, under verklighetstrogna presentationer.

Kursinnehåll
Introduktion till modellbyggnad och presentationsteknik. Beskrivning av olika typer av modeller. Demonstration av design material för modellbyggnad. Hantverksmässig utveckling av modeller i olika designmaterial.

Genomförande
Kursen genomförs i form av korta föreläsningspass kopplade till övningar i modellbyggnad i olika designmaterial. Genomgångar av kartong, foliematerial, industrilera och urethanskum kopplas till övningar och inlämningsuppgifter. Samtliga uppgifter utförs och presenteras individuellt. Muntlig och skriftlig presentation av uppgifterna innebär utveckling av förmågan att kommunicera med stöd av modeller.

Examination
Examinationen består av uppvisande av färdigheter i modellbyggnad och presentationsteknik i form av godkända uppgifter och presentationer. Särskilt stor vikt läggs vid hantverksmässig skicklighet i modellernas utförande och professionell kommunikation av modellerna vid presentationerna. Obligatorisk närvaro

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Josef Forslund

Övergångsbestämmelser
Kursen D0003A motsvarar kursen ARD102

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Personliga verktyg och material enligt materiallista, utdelning av relevanta instruktioner och teorimaterial för genomförande av uppgifterna.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Närvaro/aktivt deltagande i samtliga uppgifter7.5G U 3 4 5