Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Underhållsstrategi 7,5 högskolepoäng

Maintenance Strategy
Grundnivå, D0010B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0011B Introduktion till drift- och underhållsteknik eller D0002B Drift och underhåll


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge de studerande en grundläggande förståelse i hur underhållsstrategier kan tillämpas för att nå produktionsmålen. Efter avslutad kurs ska studenten kunna utveckla underhållsstrategier för industriella system. 

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

  • Systemkartläggning av industriella system
  • Livscykelkostnader för anläggningar
  • Underhållsmål i relation till företagsmål
  • Utveckla underhållsstrategier
  • Fastställa underhållsmål
  • Avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll
  • Funktionssäkerhetsinriktat underhåll

Genomförande
Kursen ges på campus med möjlighet att delta på distans. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifter.

Examination
Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter

Examinator
Mattias Holmgren

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kelly, A. (2006). Strategic Maintenance Planning. Butterworth-Heinemann Ltd.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003TentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskV17
0004Obligatoriska grupparbeten/inlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskV17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11