KURSPLAN

Konstnärlig träning 7,5 Högskolepoäng

Sketching, Visual Thinking and Rendering
Grundnivå, D0011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen kunna använda frihandsteckning som visualiserings och kommunikationsverktyg. Studenten ska kunna teckna 1, 2 och 3-punkts-perspektiv på fri hand, konstruerat eller med förlaga. De ska även förstå hur olika former ska vara ljussatta och hur skuggor tecknas, samt kunna analysera och visualisera materialegenskaper. Målet är att studenten ska förstå och kunna tillämpa teckning som verktyg för att visualisera idéer och koncept med avseende på produktformgivning, samt få träning i att använda de material och de manér som är brukliga inom området.

Kursinnehåll
Praktisk träning i teckning såsom förståelse för olika perspektiv och ögonhöjder, proportioner, förkortningar, ljussättning, skuggning och materialsättning. I kursen ingår också grundläggande teknikträning.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner med handledning och övningar som utförs under och utanför lektionstid. Deltagande vid lektioner är obligatoriska.

Examination
För godkänt betyg krävs godkänd närvaro på lektioner samt godkändauppgifter och övningar utförda enligt instruktion.
Betyg:U G#

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Daniel Öhrling

Övergångsbestämmelser
Kursen D0011A motsvarar kursen ARD115

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utdelat material I kursen, material enligt materiallista.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Närvaro på lärarledda lektioner/genomförda uppgift o övning7.5U G#