Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Funktion, form och gestaltning 7,5 Högskolepoäng

Function, form and creation
Grundnivå, D0013A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenterna ha goda kunskaper om kreativitet, gestaltning, formgivning och estetik genom övningar och studium av grundläggande principer. Efter avslutad kurs ska deltagarna självständigt kunna kreera idéer att tillämpa i gestaltningsarbetet.

Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande form- och färglära omfattande både teorier och gestaltningsprinciper. Dessa tillämpas i experimentella studier, företrädelsevis i form av tredimensionella modellstudier. De laborativa inslagen i kursen är experimentella och stor vikt läggs vid de diskussioner som genomförs i samband med studierna.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner, laborationer och gruppövningar.

Examination
Kursen ges med graderade betyg. För godkänt betyg krävs godkänd närvaro och deltagande i de diskussionsseminarier som avslutar varje kursmoment, godkända laborationer samt genomförda uppgifter och övningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Övergångsbestämmelser
Kursen D0013A motsvarar kursen ARD120

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Art Fundamentals: Theory and practice, Otto G. /St Ocvirk
Three- Dimensional Visual Analyzis, Cheryl Akner –Koler, 2000
15 Kvadrat, 15 Arkitektritade Friggebodar, Eva Wrede
Under kursen utdelat material
Eget material enligt materiallista.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Semiotik och gestaltning1.0TG U G#
0003Formgivning2.0TG U G#
0004Färgsättning2.0TG U G#
0005Planlösning2.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15