KURSPLAN

Underhållsteknik för infrastrukturer 7,5 Högskolepoäng

Infrastructural Maintenance Technology
Grundnivå, D0014B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-09

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Underhållsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt D0010B Underhållsstrategi och D0012B Livscykel- och livscykelkostnadsanalys


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • teknisk förståelse för olika infrastrukturer.
  •  förstå hur underhållet för olika infrastrukturer planeras, utförs och utvärderas, så att de själva kan verka i en underhållsorganisation.
  • förstå och praktiskt kunna utföra mättekniker för inspektion och tillståndsövervakning av infrastrukturer.
  • analysera och värdera vilka fördelar och utmaningar inom en utvald infrastruktur för att underlätta och utveckla en underhållsåtgärd

Kursinnehåll
Kursen omfattar följande: 
  •  tekniska beskrivningar och systemkartläggning av olika infrastrukturer (ex. väg och järnväg)
  • underhållssprocesser, strategier (FU, AU, CBM, osv.) och underhållaktiviteter för olika infrastrukturer
  • metoder för inspektion och tillståndsövervakning (ex. vibrationsmätning, töjningsmätning och test av hållfasthet)

Genomförande

Kursen ges på campus med möjlighet att delta på distans. Obligatorisk närvaro vid presentation av inlämningsuppgifter.

Kursen genomförs genom att förinspelade teoretiska moment varvas med diskussionspass enligt det ”flippade klassrummet”. Det förutsätts att studenten förbereder sig inför diskussionspassen genom att gå igenom anvisat material. Ett aktivt deltagande på lektionen förväntas.

Kunskaper från kursen tillämpas på en typ av infrastruktur. Dessa moment berör bland annat tillståndskontroll av infrastrukturer, exempelvis väg och komponenter i ett järnvägssystem.


Examination
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att inlämningsuppgifter, laboration, projektrapport samt muntlig presentation utförts med godkänt resultat

Examinator
Matti Rantatalo

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur, kompletterande material samt föreläsningsanteckningar.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter/Laboration3.5U G#
0002Projektrapport4.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.