KURSPLAN

Människa-maskin-interaktion för cyber-fysikaliska system 7,5 Högskolepoäng

Human Interactions with Cyber-Physical Systems
Grundnivå, D0022E
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datateknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kurser om minst 60 hp på grundnivå, varav följande kunskaper/kurser ingår: Objektorienterad programmering (D0010E), Grundläggande matematik (M0031M), Boolesk algebra och binära tal (M0009M), Allmän datorvana och förmåga att använda UNIX, kännedom om rapportskrivning Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT-branschen. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig breda kunskaper om det korrekta sättet att interagera med datorer samt system såsom robotar, datacenter etc., som består av en Cyber (databehandling) delsystem samt ett fysiskt (aktuatorer, verkliga föremål ...) delsystem. Kursen omfattar ett bredd område om hur människa och datorer bör arbeta tillsammans för att uppnå bästa prestanda. Studenten skall kunna:
 • Grundläggande teorier, begrepp, verktyg och tekniker inom området människa-datorinteraktion.
 • Användargränssnitt design och utvärdering av ändamålsenligheten i utformat UI.
 • Metoder för kvalitetskontroll och kvalitetsutvärdering av användargränssnitt. - Nyttan kriterier för datorsystem, och HCI roll i ökning av systemnivå användbarhet.
 • Sytem och Manipulation: Hur systemet manipuleras genom dess gränssnitt. Direkt och indirekt manipulation.
 • Hur man använder den förvärvade kunskaper i ett verklighetstroget scenario, genom att utforma och utveckla användargränssnitt för datorbaserade cyberfysikaliska system.

Kursinnehåll
Introduktion till människa-datorinteraktion, teorier och paradigm Grunder av designprocess
 •           interaktionsdesign
 •           HCI i programvara Process
 •           Design regler
 •           Implementation Support
 •           Utvärderingstekniker
 Modeller och teorier
 •              Kognitiv Modell
 •              Socio organisatoriska frågor och krav från intressenter
 •              Kommunikations- och samarbetsmodeller
 •              Specifikations analys
 •              Dialog beteckningar och Design
 •              Modeller av systemet
 •              Modellering interaktion
   Applikationer kan omfatta, men inte begränsat till följande
 •          Tillämpning i ubiquitous computing
 •          Tillämpning i mobila system
 •          Multimedietillämpningar
 •          Tillämpning i Robotics
 •          Användning i industriell automation
 •          Program i Installationsteknik
 •         Tillämpningar inom datacentra

Genomförande
Föreläsningar, hemuppgifter och laborationer. Det finns inga valbara kursmoment. Ej godkända studenter måste göra om ej godkända examinationsmomenter vid nästa kurstillfälle.

Examination
Fortlöpande examination med duggar, hemuppgifter och laborationer som ger ett antal poäng. Betyget i kursen baseras på hur många poäng man samlat på sig.

Examinator
Arash Mousavi

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Human–Computer Interaction
Alan Dix,
Third Edition , 2004

Paperback: 834 pages
Publisher: Pearson Education; 3rd Edition
Language: English

ISBN-13: 978-0-13-046109-4
ISBN-10: 0-13-046109-1

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laborationer2.0U G#
0007Dugga 11.5G U 3 4 5
0008Dugga 21.5G U 3 4 5
0009Inlämningsuppgift2.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.