Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Interaktionsdesign & programmering 7,5 högskolepoäng

Interaction Design & Software Programming
Grundnivå, D0027E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Systemvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Informatik/data- och systemvetenskap
Ingår i huvudområde
Systemvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande programmering t ex D0019N Programutveckling med Java, databashantering t ex D0005N Databaser II samt systemutveckling t ex D0006N Objektorienterad analys och design.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:
  • visa kunskap och förståelse om begreppet interaktionsdesign inom informationssystem samt besläktade områden.
  • visa kunskap och förståelse för utveckling av interaktiva system (applikationer och tjänster) på olika utvecklingsplattformar med stöd av olika ramverk och designmönster.
  • utforma, utveckla och presentera en lösning i form av fungerande prototyp och tillvägagångssätt på vald utvecklingsplattform. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar:
  • kunskap om interaktionsdesign, begreppet och besläktade områden.
  • principer för användbarhet, användarupplevelse och användargränssnitt.
  • utveckling av applikationer/prototyper på olika tekniska plattformar med olika ramverk och designmönster.    

Genomförande
Under kursen ska studenterna arbeta med en projektuppgift baserat på valt användningsfall och teknisk plattform. Kursen ges både på campus och på distans. Undervisningen består av lärarledda genomgångar (på campus och nätbaserade), och studentledda genomgångar baserade på valt användningsfall, diskussioner och handledning. För distansstudenter är undervisningen helt nätbaserad men med obligatoriska träffar.

Examination
Examinationsuppgifter i grupp 7.5 hp, (U/G)

Övrigt
För att kunna delta i nätbaserade lektioner behöver du ha tillgång till dator med head-set, webbkamera och bredbandsuppkoppling (minst 0,5 Mbits/sek). Du behöver ha möjlighet (behörighet) att få program installerade på din dator.

Examinator
Jörgen Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ingen obligatorisk kurslitteratur.

Referenslitteratur:
Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2016). Interaktionsdesign: bortom människa-dator-interaktion. (Upplaga 1:1). Lund: Studentlitteratur.
ISBN: 978-91-44-09207-2

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Obligatoriska InlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15