Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Programmering och digitalisering 7,5 högskolepoäng

Programming and Digitalisation
Grundnivå, D0028E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3c eller Matematik D.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna:
 • Visa kunskap om beprövad erfarenhet i grundläggande design och konstruktion av imperativa program samt förmåga att planera och genomföra uppgifter i form av implementation av imperativa program som syftar till att lösa enkla specifika tekniska problem.
 • Visa förmåga att med en helhetssyn för relevanta problemställningar, modellera problemet samt självständigt identifiera och formulera lösningar i ett modernt imperativt programspråk.
 • Visa förmåga att kritiskt utvärdera och analysera tekniska lösningar i form av befintliga program i imperativa språk på en grundläggande nivå samt förutsäga och utvärdera skeenden dessa.
 • Visa förmåga att, med en helhetssyn och på en övergripande nivå, förstå datorteknikens möjligheter, begränsningar och konsekvenser.

Kursinnehåll
 • Introduktion till programutveckling och programutvecklingsmiljöer.
 • Variabler och programtillstånd, vägval, Iteration, aritmetiska och logiska uttryck, strängar och textbehandling, generalisering, parametrisering och funktionsabstraktion, listor, filbegreppet, standardbibliotek, referenser kontra värden, alias
 • Problemlösning, programstruktur och dokumentation (kommentarer).

Introduktion till:
 • Numeriska beräkningar
 • Datorkomunikation
 • Inbyggda system
 • Digitaliseringens konsekvenser i samhället
 • Maskininlärning
 • Algoritmer
 • Jämställdhet i tekniska miljöer

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar och laborationer. Laborationer kan ha ett sista inlämningsdatum under kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen samt skriftliga och muntliga laborationsredogörelser. För godkänt på kurserns laborationsdel krävs att alla laborationer redovisats med godkänt resultat.

Övrigt

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen D0009E Introduktion till programmering, D0017E Introduktion till programmering för ingenjörer eller med de gamla kurserna SMD134 Objektorienterad programmering, SMD170 Introduktion till programmering och SMD180 Introduktion till programmering.


Examinator
Fredrik Bengtsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
2nd Edition
ISBN-13: 978-1491939369
ISBN-10: 1491939362
https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/

Huvudlitteraturen kan komma att kompletteras med ytterligare material.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.50ObligatoriskV20
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16