KURSPLAN

Design: process och metod 15 Högskolepoäng

Design: process and method
Grundnivå, D0030A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarens förståelse av området teknisk design och kompetens i att använda grundläggande designmetoder och designtekniker både i enskilda övningar och i gemensamma praktiska utvecklingsprojekt. Kursdeltagaren förväntas visa att de kan tillämpa kunskapen genom att självständigt planera och genomföra övningar och uppgifter både individuellt och i samarbete med andra, samt ansvara för att visuellt, muntligt och skriftligt kommunicera sin kunskap och förmåga. Kursdeltagaren ska:

 1. Demonstrera grundläggande ämneskunskap inom teknisk design
 2. Demonstrera grundläggande förmåga att samarbeta, driva och genomföra projektarbete
 3. Demonstrera grundläggande förmåga att skapa och utveckla användarvänliga lösningar
 4. Demonstrera grundläggande förmåga till problemlösning
 5. Demonstrera grundläggande förmåga att hantera vetenskapligt
 6. Demonstrera grundläggande förmåga att skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera process och resultat
 7. Demonstrera grundläggande förmåga att agera självständigt och professionellt
 8. Demonstrera grundläggande förmåga att kontinuerligt utvecklas med stöd av feedback

Kursinnehåll
 • Introduktion till ämnesområdet teknisk design
 • Användarcentrerad design
 • Projektarbete och projektstyrning
 • Ingenjörsvetenskap
 • Designprocesser och designmetoder
 • Kreativitet
 • Användbarhet och Användarupplevelse
 • Hållbar utveckling och Etik
 • Visuell, muntlig och skriftlig kommunikation
 • Grundläggande modellbyggnadsteknik och prototypande
 • Praktisk planering, samarbete, genomförande, samt visuell, muntlig och skriftlig presentation, av projektarbete
 • Skissteknik: perspektivlära, människan och produktvisualisering

Genomförande
Kursens design är utformad utifrån lärandeteorier om att utveckla kunskap genom att varva teoretiskt och praktiskt arbete och att kontinuerligt få feedback på prestation och genomförande. Upplägget baseras på att studenten själv har en en aktiv och strategisk roll i sin egen utveckling. En stor del av övningarna introduceras av den anledningen av lärarna, via uppgiftsbeskrivningar och/eller under schemalagda pass, och genomförs sedan självständigt, både individuellt och i samarbete med andra, samt med stöd av lärarnas feedback.

Examination
Examinationen i kursen består av inlämingsuppgifter som ska bidra till att uppfylla kursens mål. För godkänt betyg ska uppgifterna uppfylla de kriterier som anges i studiehandledningen samt på canvas. Formativ feedback ges i uppgifterna, vilket innebär att du har möjlighet att inhämta feedback och därefter lämna in för slutlig bedömning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministrationeduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med D0025A och D0027A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar D0025A Designmetodik 7,5 hp och D0027A Skissteknik I 7,5 hp

Examinator
Åsa Wikberg Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2015) Design: process och metod. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44 -10885-8

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0010Visualisering 13.5TG U G#
0011Projekt 12.0TG U G#
0012Workbook 12.0TG U G#
0013Visualisering 23.5TG U G#
0014Projekt 22.0TG U G#
0015Workbook 22.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.