Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Grafisk design: konstnärliga tekniker, material och medier 1

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, D0032A
När den grafiska designern gör ett urval gällande typsnitt, bilder, färger, dekorelement, material och medium, inför och under designprocessen, krävs god kännedom om såväl konstnärliga som samhälleliga aspekter.

Allt detta sammantaget kommer att påverka användarupplevelsen, genom dess estetik och funktion.
Genom att ta dig an såväl delar som helhet, genomför du analoga gestaltningsövningar för att träna både seende och praktiskt handhavande. Du arbetar med olika konstnärliga tekniker; fotografi, material och medier, färg och form, illustration och teckning. Kursens moment Språk och skrivande samt Kulturhistoria syftar till att ge dig förståelse för hur bild och text samverkar samt kan uppfattas och påverka människor olika, beroende av människans förutsättningar, platsens utformning och placering samt det sociala rummets inverkan. Under kursen redovisar du såväl muntligt, skriftligt som visuellt samt väver samman teori och praktiskt handhavande på aktuella projekt. Reflektion görs utifrån litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, workshops och gestaltningsövningar genomförs i workbook.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson, Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle