Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Datastrukturer och algoritmer 7,5 högskolepoäng

Data structures and algorithms
Grundnivå, D0041D
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen förutsätter kunskaper i objektorienterad programmering motsvarande kursen D0037D - Objektorienterad programmering 7.5 hp. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  1. kunskap om den vetenskapliga grunden för att utveckla och analysera algoritmer och datastrukturer som korrekt och effektivt löser olika typer av problem samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet,
  2. förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar för att utvärdera datorprogram i situationer när de blir så komplexa att de inte kan överblickas,  
  3. förmåga att planera och, med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.

Kursinnehåll
Kursen ger kunskaper i algoritmisk problemlösning. Kursen innehåller algoritmer och datastrukturer, framförallt för sökning i och sortering av stora datamängder och grafiska problem. Vanligt förkommande datastrukturer som köer, stackar, listor, prioritetsköer, träd och sökträd, grafer, mängder, och tabeller samt rekurrensekvationer, effektivitetsmått och övre gränser. Analys av algoritmers asymptotiska tids- och minneskomplexitet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.
Laborationerna skrivs i ett objektorienterat programmeringsspråk (vanligen C++).

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och obligatoriska laborationsuppgifter.
Kursmålen examineras på följande sätt: 
  1. Skriftlig tentamen. Laborationsuppgifter.
  2. Skriftlig tentamen, Laborationsuppgifter.
  3. Laborationsuppgifter.

Övergångsbestämmelser
Kursen D0041D motsvarar kurserna D0034D och D0010D.

Examinator
Jingsen Chen

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3
Mark A. Weiss: Data Structures & Algorithm Analysis in C++, 4th Edition, Pearson, 2013. ISBN-10: 013284737X, ISBN-13: 978-0132847377

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#3.00ObligatoriskV10
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2008-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11