KURSPLAN

Programmering för datornätverk 7,5 Högskolepoäng

Programming for computer network
Grundnivå, D0042D
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att utveckla den studerandes förmåga att konstruera korrekta och välstrukturerade program i ett modernt programmeringsspråk. Du ska få:

- förståelse för programmeringscykeln 
- förståelse för programutvecklingscykeln
- förståelse för problemlösning genom programmering
- grundläggande kunskaper om programmeringsspråk 
- grundläggande kunskaper för dokumentation av program. 


Kursinnehåll

Förståelse ges för både programmering och programutvecklingscykeln. Variabler och programtillstånd, vägval, iteration, aritmetiska och logiska uttryck, strängar och textbehandling, sammansatta datatyper, parametrisering och funktionsabstraktion. Filbegreppet, standardbibliotek och felhantering. Referenser
kontra värden, dynamiska datastrukturer. Dessutom får du lära dig vilka principer som gäller för dokumentation av program.

I kursen ingår ett antal programmeringsuppgifter där du självständigt ska skriva program och fundera över problemlösningsmetoder. Kursen ger dig förmågan att konstruera egna program samt förstå hur dessa fungerar och växer fram.


Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.


Examination

Skriftlig tentamen med differentierade sifferbetyg samt obligatoriska laborationsuppgifter. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov. Examination kan ske max tre år efter kursregistrering.
Ej fullständig laborationskurs kan medföra att hela laborationskursen måste göras om.


Övergångsbestämmelser

Kursen D0042D motsvarar kursen D0009E.


Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alternativ 1 - ladda ner
Titel: Think Python - How to Think Like a Computer Scientist (version 1.1.19)
Författare: Allen B. Downey
Förlag: Green Tea Press, 2009
Boken finns att ladda ner från denna sida: http://greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.html Klicka på den första länken \"Download Think Python in PDF.\"

Alternativ 2 - köp
Titel: PYTHON for Software Design
Författare: Allen B. Downey
Förlag: Cambridge University Press, 2009
ISBN-13: 9780521898119

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0003Laborationer3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.