Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Improvisation II B J/R 7,5 högskolepoäng

Improvisation II B J/R
Grundnivå, D0052G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänd kurs Improvisation I B J/R.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Att ge grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i improvisation.

Kursinnehåll
Skalor, ackordföljder, repertoar, improvisationstekniker samt transkriptioner och etyder.

Genomförande
Individuella lektioner eller grupplektioner samt självstudier.

Examination
Fortlöpande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Övrigt
För att erhålla betyget Väl godkänd skall den studerande ha visat mycket god musikalisk förmåga. Se kursanvisningen!

Övergångsbestämmelser
Kan ej kombineras i examen med MUJ057.

Examinator
Erik Weissglas

Övergångsbestämmelser
Kursen D0052G motsvarar kursen MUJ257

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G VG *6.00ObligatoriskH07
0002SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursen fastställd av Musikhögskolan 2006-03-03.

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17