Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

D1: introduktion till Teknisk design

15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, D0057A
Kursen Design: process och metod ger en introduktion till design: planera designprojekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa koncept med stöd i skiss- och modellteknik.

Kursen ger en introduktion till hur design kan utföras och vilka perspektiv som bör tas hänsyn till för att säkerställa meningsfulla och innovativa lösningar. Du utvecklar din designkompetens i aktiviteter och övningar under kursens gång, samt i ett övergripande projektarbete som omfattar allt från att planera projekt, utforska kontext, skapa idéer till att prototypa koncept. Det omfattar att utforska användarbehov och användarupplevelse, att använda kreativa metoder för att skapa innovativa förslag och att under hela processen testa och gestalta konceptuella lösningar i form av skisser och modeller. 
  
Kursen är arrangerad som en process av upplevelsebaserad inlärning, learning-by-doing, vilket innebär att du självständigt i samarbete med ett team genomför en designprocess för att utveckla förståelse för design och för att utveckla förmåga i att gestalta lösningar.  För att utveckla användbara och hållbara produkter, tjänster, processer och miljöer behövs en gedigen förståelse för designtänkande och designmetoder, eftersom en god användarupplevelse ofta är resultatet av att ha interagerat med användare, researchat, testat, gestaltat och kommunicerat lösningar i en iterativ process.  

Anmälan

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.