Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Jazz Musician 1
Grundnivå, D0145G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov bedöms den sökandes förkunskaper i musikalitet, teknik, konstnärlig gestaltning, kreativa processer samt musikteori. Antagningsprovet består av prov i musikteori, sång-/spelprov samt prov à prima vista.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för gehörsspel och gehörsträning, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för generella och för inriktningen relevanta färdigheter vid ensemblespel (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)
• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för avtal och upphovsrätt samt musikbranschens olika aktörer
• uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musikteori (avseende t.ex. harmonilära och improvisatoriska förhållningssätt) inom jazzgenren
• uppvisa grundläggande kunskap om notskrivningsprogram samt grundläggande inspelningsteknik


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i gehörsspel, med utgångspunkt i den egna instrumentrollen
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i ensemblespelets hantverk (såsom t.ex. avistaspel, transponering, interpretation, rytmik, samspel och lyhördhet)
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i musikteori (såsom t.ex. analys av musikaliska förlopp) med utgångspunkt i jazzgenren
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i inspelningsteknik samt notskrivningsprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp 

Kursinnehåll
Kursen innehåller  
 
  • instrumentalt gehör
  • musikdata
  • hantverksensemble
  • branschkunskap
  • jazzteori

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom klingande/praktisk redovisning, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Instrumentalt gehörU G#1.50ObligatoriskH16
0006MusikdataU G#1.00ObligatoriskH16
0007HantverksensembleU G#1.00ObligatoriskH20
0008Branschkunskap 1U G#2.00ObligatoriskH20
0009Jazzteori 1U G#2.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11