KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Jazzmusiker 1 7,5 Högskolepoäng

Musical Craft - Jazz Musician 1
Grundnivå, D0145G
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning jazzmusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse för jazzteori som en bärande del av det musikaliska hantverket  
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse för instrumentalt gehör, branschkunskap, ljudteknik samt praktisk musikteori, såsom avistaspel, transponering, interpretation, samspel, lyhördhet samt rytmik, som viktiga delar av en musikeridentitet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga i jazzteori
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga i gehör
 • uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter och förmåga i ljudteknik/branschkunskap
 • uppvisa grundläggande förmåga i praktisk musikteori

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
 • uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • instrumentalt gehör
 • branschkunskap
 • jazzteori
 • musikdata
 • praktisk musikteori
 • projektvecka

Genomförande
 • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Instrumentalt gehör1.5U G#
0002Praktisk musikteori1.0U G#
0003Branschkunskap2.0U G#
0004Projektvecka1.0U G#
0005Jazzteori 11.0U G#
0006Musikdata1.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.