Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 4 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Session Musician 4
Grundnivå, D0173G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 3 (D0168G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för låtskrivande, med utgångspunkt i den valda inriktningen
• uppvisa god kunskap om och förståelse för branschrelaterade frågor, med utgångspunkt i den valda inriktningen
• uppvisa god kunskap om och förståelse för gehörsspel och gehörsträning, med utgångspunkt i en ensemblesituation

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i låtskrivande, med utgångspunkt i den valda inriktningen
• uppvisa god färdighet och förmåga i gehörsspel, med utgångspunkt i en ensemblesituation


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett reflekterande förhållningssätt till sitt lärande


Kursinnehåll
Kursen innehåller
  • låtskrivande
  • branschkunskap
  • gehör i ensemble

Genomförande
  • undervisning, handledning samt övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
  • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Material som används i kursen presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LåtskrivandeU G#3.50ObligatoriskV18
0004Branschkunskap 2U G#2.50ObligatoriskH20
0005Gehör i ensembleU G#1.50ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14