Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Pop/Rock Keyboard 1 7,5 högskolepoäng

Pop/Rock Keyboard 1
Grundnivå, D0178G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Höst 2021 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion (D0176G)eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha grundläggande kunskaper om ackord, olika keyboardinstrument samt ensemblespel inom pop/rock-området.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha grundläggande färdighet att spela ackord och att spela i ensemble inom pop/rock-området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll
Kursen innehåller musicerande, speltekniska övningar samt teoretiska moment.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs med enskild undervisning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Slutexamination sker i form av spelprov.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Examination 1U G VG *3.70ObligatoriskH17
0002Examination 2U G VG *3.80ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17