KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 5 15 Högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 5
Grundnivå, D0182G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Rockmusiker 4 (D0172G) och Det musikaliska hantverket - Rockmusiker 4 (D0171G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
 

Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentet, tekniskt såväl som musikaliskt.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblesituationer.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för processen som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för individuellt fördjupningsarbete.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för låtskrivande.
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse för producentskap.

Färdighet och förmåga
 

Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till instudering av tilldelad repertoar.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till individuellt fördjupnigsarbete.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till låtskrivande.
 • uppvisa fördjupade färdigheter och god förmåga till producentskap.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
 

Efter avslutad kurs ska studenten
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet på sitt instrument och i ett ensemblesammanhang.
 • på ett fördjupat sätt kunna reflektera över förhållningssättet till det egna lärandet individuellt såväl som i grupp.

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • ensemblespel
 • låtskrivande
 • instrumentalundervisning
 • musikproducentskap
 • individuellt fördjupningsarbete

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.

Examinator
Anna Wedin

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur meddelas 10 veckor innan kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Instrument/Sång3.0TG U G VG
0002Ensemblespel4.0TG U G VG
0003Låtskrivande2.0TG U G#
0004Individuell fördjupning5.0TG U G#
0005Musikproducentskap1.0TG U G#