Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ensemble 1, jazz- och rockinriktning 7,5 högskolepoäng

Ensemble 1, Jazz- and Rock orientation
Grundnivå, D0193G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomförd kurs:
  • Uppvisa kunskaper i musikaliskt samspel med konstnärligt uttryck.
  • Uppvisa kunskaper i repertoarkännedom.
  • Uppvisa kunskap i interpretation.
  • Uppvisa kunskap om arrangemang samt kunna redogöra för val av repertoar.
  • Kunna visa på förmåga att självständigt omsätta kursens olika moment i sitt ensemblemusicerande.

Kursinnehåll
  • Samspel i olika stilar inom jazz och rock.
  • Repertoarkännedom.

Genomförande
Gruppundervisning.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter och en sammanfattande slutredovisning.

Examinator
Björn Hällis

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH18
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13