KURSPLAN

Ensemble 1, jazz- och rockinriktning 7,5 högskolepoäng

Ensemble 1, Jazz- and Rock orientation
Grundnivå, D0193G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomförd kurs:
  • Uppvisa kunskaper i musikaliskt samspel med konstnärligt uttryck.
  • Uppvisa kunskaper i repertoarkännedom.
  • Uppvisa kunskap i interpretation.
  • Uppvisa kunskap om arrangemang samt kunna redogöra för val av repertoar.
  • Kunna visa på förmåga att självständigt omsätta kursens olika moment i sitt ensemblemusicerande.

Kursinnehåll
  • Samspel i olika stilar inom jazz och rock.
  • Repertoarkännedom.

Genomförande
Gruppundervisning.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter och en sammanfattande slutredovisning.

Examinator
Björn Hällis

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH18
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.