Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Rockmusiker 1 15 högskolepoäng

Musical Profile - Rock Musician 1
Grundnivå, D0212G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning rockmusiker vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av det egna instrumentets förmåga till självständighet i samklang med medmusiker i olika ensemblekonstellationer
 • uppvisa grundläggande kunskaper och förståelse som leder till utveckling av en scenisk medvetenhet och ett sceniskt mod
 • uppvisa grundläggande kunskap om och förståelse för olika former av låtskrivande


Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga till instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter och förmåga att genomföra konstnärliga uppgifter individuellt såväl som i grupp
 • uppvisa grundläggande färdigheter och förmåga att berätta och beröra en publik med hjälp av musikaliska och sceniska uttryck
 • uppvisa grundläggande färdigheter i att skriva egna låtar


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 

 • reflektera över den egna utvecklingen på sitt instrument i ett ensemblesammanhang
 • kunna uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp  

Kursinnehåll

  Kursen innehåller 

 • ensemblespel
 • låtskrivande
 • instrumentalundervisning
 • scenisk gestaltning  

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • ensemblespel  

Examination

För att bli godkänd i kursen ska studenten 

 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Anna Wedin

Övergångsbestämmelser
Kursen D0212G motsvarar kursen D0157G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001EnsemblespelU G#6.00ObligatoriskH20
0002LåtskrivandeU G#2.50ObligatoriskH20
0003Instrument/sångU G#3.50ObligatoriskH20
0004Scenisk gestaltningU G#1.00ObligatoriskH20
0005ProjektveckaU G#2.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14