KURSPLAN

Musikalisk profil - Studiomusiker 3 15 högskolepoäng

Musical Profile - Session Musician 3
Grundnivå, D0220G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Studiomusiker 2 (D0219G eller D0162G), Det musikaliska hantverket - Studiomusiker 2 (D0160G) och Konstnärlig kunskap 2 (X0004G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa goda kunskaper i tekniska och metodiska frågeställningar kring instrumental- och ensemblemusicerande, kring den egna övningen och kring utvecklingen i den egna profileringen
 • uppvisa god förståelse för musikalisk produktion
 • uppvisa goda kunskaper om avistaspel

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa goda färdigheter i att hantera och utveckla ett musikaliskt material för den egna och ensemblens instudering 
 • uppvisa goda färdigheter att skapa en musikalisk produktion
 • uppvisa goda färdigheter i avistaspel

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrumentalundervisning
 • studioinspelningar
 • ensemblespel
 • avistaspel  

Genomförande
 • individuell undervisning och handledning
 • undervisning och övningar i grupp
 • ensemblespel
 • studioinspelningar  

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.

För att bli godkänd i kursen ska studenten: 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen.    

Examinator
Viktor Fagerlund

Övergångsbestämmelser
Kursen D0220G motsvarar kursen D0169G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sångU G#5.00ObligatoriskH20
0002StudioarbeteU G#5.00ObligatoriskH20
0003Ensemble och improvisationU G#3.00ObligatoriskH20
0004Avista/sångämneU G#2.00ObligatoriskH20