KURSPLAN

Gruvautomation 7,5 högskolepoäng

Mine Automation
Avancerad nivå, D7001B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad, Underhållsteknik

Behörighet

T7014B Bergbyggnadsteknik eller annan motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att lära sig och förstå automation inom gruvor och andra undemarksanläggningar, och ta dela av den senaste teknikutvecklingen inom ämnesområdet. Efter kursen skall du kunna hantera och första följande frågor och områden:

- Hur inverkar mänskliga faktorer vid en automationsprocess?
- Hur kan drifts- och loggdata från mobila bergmaskiner användas inom planering och drift.
- Grundläggande förutsättningar för automatisering.
- Automatisering av borrning och borriggar.
- Automatisering av lastning och transport under jord.
- Automatisering inom tunnel- och infrastrukturprojekt.
- Automatisering av dagbrottsbrytning.

Kursinnehåll
I kursen kommer du att studera och arbeta med:
Mäskliga faktorer vid automatisering, data kommunikation, moderna datoriserade styrsystem, automatisering av borrprocessens olika delar, data format och IREDES, logg data från mobila maskiner, AGV teknik, navigering under jord, navigering ovan jord och GNSS (satellit navigering), datoriserade gruvplaneringsverktyg, etc.

Genomförande
Kursen baseras på lektioner och projektuppgifter.

Examination
Skriftlig examen med betyg och godkända projekt uppgifter.

Examinator
Behzad Ghodrati

Övergångsbestämmelser
Kursen D7001B motsvarar kursen ABD014

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar och undervisningematerial.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0002ProjektarbeteU G#3.00ObligatoriskH07