Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gruvautomation 7,5 högskolepoäng

Mine Automation
Avancerad nivå, D7001B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad, Underhållsteknik

Behörighet

T7014B Bergbyggnadsteknik eller annan motsvarande kurs.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att ge kunskap om olika aspekter av automatisering i gruvor och andra undermarksanläggningar samt kunskap om den senaste utvecklingen inom området. Efter avslutad kurs ska studenten:
• veta hur man tar hänsyn till mänskligt felhandlande vid automatisering
• förstå hur driftdata från gruvutrustning kan användas i gruvprocessen
• ha kunskap om automatisering i gruvutrustning
• ha kompetens att utföra tillförlitlighetsanalys av automatiserade system
• veta hur AI-koncept kan användas i gruvautomation
• ha kunskap om navigationssystem i gruvor 


Kursinnehåll
Kursen tar upp
• Gruvautomation ovan och under jord
• Automation av borr- och borriggar
• Automation av underjordiska last- och transportsystem
• Automation i tunnelprojekt
• Automation vid dagbrottsbrytning
• Funktionssäkerhet för enheter och system 
• Mänskligt felhandlande
• Datakommunikation och moderna datoriserade styrsystem
• Dataformat och IREDES
• AGV-teknik, navigering under och ovan jord, och GNSS (satellitnavigering)
• AI för gruvautomation 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen baseras på lektioner och projektuppgifter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig examen med betyg och godkända inlämningsuppgifter.

Examinator
Behzad Ghodrati

Övergångsbestämmelser
Kursen D7001B motsvarar kursen ABD014

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Artiklar och undervisningsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0003InlämningsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17