KURSPLAN

Mobila nätverk och protokoll 7,5 Högskolepoäng

Mobile networks and protocols
Avancerad nivå, D7002D
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av LTU Skellefteå 2008-11-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Mobila system
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kurser om minst 90hp på grundnivå varav följande kurser ingår: M0009M diskret matematik, D0037D programmering, D0041D datastrukturer och algoritmer, D0002E Datorkommunikation samt D0036D Nätverksprogrammering.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska

  • Visa kunskap om nätverksprotokoll som möjliggör mobilitet i Internetnätverk samt dess vetenskapliga grund.
  • Visa förmåga att förstå och tolka vetenskapliga publikationer inom området mobila nätverk och protokoll.
  • Visa förmåga att kritiskt, självständigt analysera, modellera komplexa problemställningar genom simulering samt analys och utvärdering av resultaten.
  • Visa förmåga att skapa tekniska nätverkslösningar baserat på existerande nätverk och protokoll för mobilitet samt kritiskt utvärdera och analysera dessa.
  • Visa förmåga att identifiera sitt behov av och inhämta ytterligare kunskap genom att lösa problem som kräver inhämtning av stora kunskapsmängder på egen hand.
  • Visa insikt i forsknings- och utvecklingsarbete genom att förstå begränsningar och möjligheter med existerande mobila nätverk och protokoll.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om mobil nätverkskommunikation och behandlar mobilitet ur ett systemperspektiv. Kursen behandlar mobilitets koncept som Mobile IP, SIP och SCTP likväl som QoS/QoE, uppbyggnad av mobila nätverk, heterogena access nätverk och prestanda utvärderingar.


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och teoriuppgifter/seminarium. Laborationerna redovisas skriftligt eller muntligt och kan vara försedda med sista inlämningsdag. Under kursen kan det också förekomma hemuppgifter.


Examination

Tentamen, redovisning av teoriuppgift och obligatoriska laborationsuppgifter.


Examinator
Christer Åhlund

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.0G U 3 4 5
0002Seminarium1.5U G#
0003Laboration3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.