Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerade trådlösa nätverk 7,5 Högskolepoäng

Advanced wireless networks
Avancerad nivå, D7030E
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datorkommunikation
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Du förväntas att ha goda kunskaper om datornätverk, såsom OSI:s referensmodell och principerna bakom moderna nätverkteknologier, inkluderande de vanligaste protokollen på MAC-, IP-, transport- och applikationslagren i TCP/IP-stacken, och vägvalalgoritmerna. Dessa kunskaper motsvarar kursen D0002E Datorkommunikation. Du skall också besitta goda programmeringskunskaper, motsvarande till exempel kursen D0009E. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom IT- eller elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall kunna:
  • Förklara delarna av modern radiosändningsteknologi.
  • Beräkna storlek på radiosändningsområden.
  • Förklara \"hidden/exposed terminal\"-problemet och förklara skillnaden mellan MAC-protokoll i trådlösa och trådbundna nätverk.
  • Beskriva kanalerövringproblemet i MAC- och transportlagret.
  • Beräkna väg med de berömda Bellman-Ford och Dijkstra vägvalsalgoritmerna och identifiera vägvalsprotokollproblem i trådlösa nät.
  • Förklara koncepten bakom reaktiva och proaktiva vägvalprotokoll i trådlösa nät.
  • Förklara koncepten bakom geografiska samt innehål-baserat vägvalprotokoll i trådlösa nät.
  • Identifiera problemen med användning av transportprotokoll i trådlösa flerhoppsnätverk
  • Simulera TCP och UDP i en trådlös miljö och olika vägvalprotokoll i en nätverkssimulator och mäta prestanda parametrar så som throughput,  paket-förlust frekvens.
  • Förklara principerna bakom nätverksarkitekturerna WiMax, Zegbee och Bluetooth, LTE.

Kursinnehåll
Grundläggande kunskaper om trådlös kommunikation; Sensornätverk  (IEEE802.15.x protocols, e.g., Bluetooth, ZigBee); Lokala trådlösa nät  (IEEE 802.11x protocols); Mobila nätverk (LTE,  WiMax); Mobilitet i Trådlösa nätverk (Mobile IP, mobile ad-hoc networks, delay-tolerant networks); Heta forsknings tema inom område trådlösa nätverk; Nätverkssimulering

Genomförande
Föreläsningar och studentseminarier.

Examination
Fortlöpande examination med inlämningsuppgifter (som består av teoretiska och praktiska laborationer) och presentationer av forskningspublikationer. Vid slutet av kursen ges en dugga.

Examinator
Evgeny Osipov

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kursen följer ingen specifik kursbok. I kursen används primärt föreläsarens eget material, rekommenderade referensböcker. T.ex.
- [WiSta] "Wireless communications and networks", Second edition, William Stallings, ISBN: 0-13-191835-4
- [KaWi] "Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks", Karl & Willig, ISBN: 978-0-470-09510-2
forskningspublikationer.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Dugga3.0G U 3 4 5
0002Laboration2.5G U 3 4 5
0003Seminarium2.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15