Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Algoritmer för stora datamängder 7,5 högskolepoäng

Algorithms for Big Data Processing
Avancerad nivå, D7036E
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-02-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Datalogi
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Kursen förutsätter kunskaper i grundläggande algoritmer och datastrukturer, diskret matematik, och sannolikhet exempeltvis: D0012E - Algoritmer och datastruktuerer, M0009M - Diskret matematik och S0001M - Matematisk Statistik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar   algoritmiska teknike r för hantering av stora datamängder .

Kursinnehåll
Kursen täcker paradigm och modeller, data stream algoritmer, parallella algoritmer , cache-oblivious algoritmer .

Genomförande
Föreläsningar/lektioner, laborationer/projektarbete, seminarier.

Examination
Seminarier, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande, muntlig och skriftlig presentation av projekt. Det slutgiltiga betydet baseras på prestation i samtliga moment.

Examinator
Jingsen Chen

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Laboration/projektG U 3 4 55.00ObligatoriskH15
0002SeminariumG U 3 4 52.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.