Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska för ämneslärare 1 15 högskolepoäng

English for Teachers at High School 1
Grundnivå, E0001P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
•    visa god förtrogenhet med gällande styrdokument i gymnasieskolan samt årskurserna 7-9
•    redogöra för språkdidaktiska teorier med fokus på elever gymnasienivå och hur dessa kan omsättas i skolans praktik
•    kommunicera på engelska på god nivå
•    producera texter av olika slag på god engelska
•    uppvisa grundläggande kunskaper i engelsk grammatik och kunna använda sig av för grammatiken adekvata begrepp  
•    visa förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas
•    i tal och skrift analysera engelskspråkig skönlitteratur utifrån dess narrativa beståndsdelar


Kursinnehåll

Moment 1. Tillämpad engelska 7,5 hp
Grammatik    2hp
Muntlig språkfärdighet    2,5 hp
Skriftlig språkfärdighet    3 hp

Moment 2. Språkdidaktik och Litteratur 7,5 hp
Språkdidaktik    3 hp
Litteratur    4,5 hp


Genomförande
Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination
Skriftliga inlämningsuppgifter språkfärdighet   (3 hp) Muntliga kursuppgifter språkfärdighet    (1,5 hp) Muntlig seminarieverksamhet   (1 hp) Skriftligt prov i grammatik   (2 hp) Kursuppgifter språkdidaktik   (3 hp) Kursuppgifter litteratur   (4,5 hp)

Examinator
Marie Wallin

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Estling Vannestål, Maria. University Grammar of English with a Swedish perspective. Lund: Studentlitteratur.
Lightbown, Patsy & Nina Spada. How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press.
Skolverket (2011) Ämnesplan för ämnet engelska. Tillgänglig i fulltext.
Tornberg, Ulrika. Språkdidaktik. Malmö: Gleerups.
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat eller webbaserat material.
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare vid kursens början. Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0010Skriftliga inlämningsuppgifter språkfärdighetU G VG *3.00ObligatoriskH14
0013Skriftligt prov i grammatikU G VG *2.00ObligatoriskH14
0018Kursuppgifter språkdidaktikU G VG *3.00ObligatoriskH15
0019Kursuppgifter litteraturU G VG *4.50ObligatoriskH15
0020Muntliga kursuppgifter språkfärdighetU G VG *2.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-03-21

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-08-23