Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ledning och organisation av affärsverksamhet 7,5 högskolepoäng

Business management and organisation
Grundnivå, E0006N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Entreprenörskap
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
  • Beskriva centrala begrepp inom organisering och ledning
  • Tillämpa centrala ramverk och verktyg för organisering och ledning
  • Analysera hur olika situationer kring organisering och ledning kan hanteras

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till teorier och empirisk forskning om organisering och ledning, där såväl intern som extern organisering av resurser och kompetenser behandlas.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom föreläsningar, lektioner, självstudier, projektuppgift och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen.
Skriftlig rapportering och muntlig presentation av projektuppgift.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med O0017N, O0019N, O0004N, O0013N, IEO036, IEO345, IEO601, IEO617 eller annan kurs med liknande innehåll.

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Sara Thorgren

Övergångsbestämmelser
Kursen E0006N motsvarar kursen O0019N

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hitt, M.A., Miller, C.C., Colella, A., & Triana, M. (2017). Organizational Behavior. (Femte upplagan). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-119-39164-7. (Det går bra att studenten använder tidigare upplagor av boken.)
Holknekt, P., & O’Connor, K. (2020). The Moneyfest. Bazar Förlag. ISBN: 9789180060400
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH15
0002ProjektuppgiftU G#2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-11-04