KURSPLAN

Engelska A, Språk, litteratur och samhälle 7,5 Högskolepoäng

English A, Language, Literature and Society
Grundnivå, E0006P
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs kan studenten:
- förstå och förklara språkets roll som kulturbärare.

Kursinnehåll
Moment 1. Språk och samhälle (3 hp)
Studium av sambandet mellan språk och kultur ur olika perspektiv (ex. genus, ålder, klass, etnicitet).
Genomförande: Självstudier samt nätbaserade diskussionsuppgifter.
Examination: 3 examinerande nätbaserade diskussionsseminarier samt 3 skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp).

Moment 2. Litteratur och samhälle (4,5 hp)
Studium av engelskspråklig litteratur och dess koppling till samhället.
Genomförande: Självstudier samt nätbaserade diskussionsuppgifter.
Examination: 1 skriftlig inlämningsuppgift (portfolio samt 4 examinerande nätbaserade diskussionsseminarier (4.5 hp).

Genomförande
Under rubriken Kursinnehåll beskrivs genomförandet för respektive moment.

Undervisningen är helt nätbaserad.

Examination
Under rubriken Kursinnehåll beskrivs examinationen för respektive moment.

Övergångsbestämmelser
Kursen E0006P motsvarar kursen E0015S.

Examinator
Malin Lidström Brock

Övergångsbestämmelser
Kursen E0006P motsvarar kursen E0015S

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Observera:
För all kurslitteratur gäller senaste upplagan om inte annat anges.

Moment 1. Språk och samhälle
Mooney, A., Thomas, L. & Peccei, J.S. (eds). Language, Society and Power [Elektronisk resurs] : An Introduction.
Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge
Ytterligare nätbaserat material tillkommer.

Moment 2: Litteratur och samhälle
En lista över obligatorisk skönlitteratur tillhandahålls av läraren innan kursens början.
Ytterligare nätbaserat material tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Kursuppgifter, moment 13.0U G VG
0002Kursuppgifter, moment 24.5U G VG