KURSPLAN

Engelska A, Engelskans struktur och allmän lingvistik 7,5 Högskolepoäng

English A, Linguistic Approaches to English
Grundnivå, E0007P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6 (områdesbehörighet A2). Eller: Engelska B (områdesbehörighet 2)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs kan/har studenten:
  • grundläggande kunskaper i engelsk grammatik
  • grundläggande kunskaper i språkvetenskap
  • översätta en enkel text från svenska till engelska

Kursinnehåll
Moment 1. Grammatik (3 hp)
Studium av engelsk grammatik med tillämpningsövningar.
Examination: Skriftligt prov i engelsk grammatik, 3 hp.

Moment 2. Lingvistik (3 hp)
Studium av grundläggande lingvistik med tillämpningsövningar.
Examination: Skriftligt prov i grundläggande lingvistik, 3 hp.

Moment 3. Översättning (1,5 hp)
Övningar i översättning från svenska till engelska.
Examination: Skriftligt prov i översättning, 1,5 hp.

Genomförande
Undervisningen är helt nätbaserad.

Examination
Under rubriken Kursinnehåll beskrivs examinationen för respektive moment.

Varje prov bedöms med någon av betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl Godkänd på tillsammans minst 6 hp. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid.

Övergångsbestämmelser
Kursen E0007P motsvarar kursen E0016S.

Examinator
Malin Lidström Brock

Övergångsbestämmelser
Kursen E0007P motsvarar kursen E0016S

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Observera: För all kurslitteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1. Grammatik (3 hp)
Estling-Vannestål, Maria. A university grammar of English: With a Swedish perspective. Lund: Studentlitteratur.
Ytterligare webb-baserat material tillkommer.

Moment 2. Lingvistik (3 hp)
Genetti, Carol (Ed.). How languages work: An introduction to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Ytterligare webbaserat material tillkommer.

Moment 3. Översättning (1,5 hp)
Webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Prov. Grammatik3.0TG U G VG
0002Prov. Lingvistik3.0TG U G VG
0003Prov. Översättning1.5TG U G VG