Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Engelska 2 för ämneslärare gymnasiet 15 högskolepoäng

English 2 for High School Teachers
Grundnivå, E0013P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Engelska
Ämnesgrupp (SCB)
Engelska

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 11hp fullgjorda från Engelska 1 för ämneslärare gymnasiet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa god språklig kompetens i akademisk engelska
  • visa god kännedom om samhälle och kultur i den engelskspråkiga världen 
  • visa grundläggande kunskaper i engelsk språkhistoria
  • göra språkdidaktiska överväganden som gynnar alla elevers språkutveckling i engelska
  • visa förtrogenhet med engelskspråkig ungdomslitteratur utifrån frågor om kön, klass och etnicitet
  • demonstrera goda kunskaper i den engelskspråkiga ungdomslitteraturens specifika villkor som litterär genre och kulturell företeelse 

Kursinnehåll

Moment 1: Litteratur och realia, 7, 5 hp

Litteratur (4 hp), realia (3,5 hp)

Moment 2: Språkdidaktik och akademisk engelska, 7,5 hp

Språkdidaktik (4,5 hp), akademisk engelska (3 hp)


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar.
 
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1:

Kursuppgifter litteratur (4 hp)

Kursuppgifter realia (3,5 hp)

Moment 2:

Kursuppgifter språkdidaktik (4,5 hp)

Kursuppgifter akademisk engelska (3 hp)
 
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Examinator
Marie Wallin

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
För all litteratur gäller senaste upplaga om inte annat anges.

Moment 1:
En lista över skönlitteratur tillhandahålls av undervisande lärare vid kursens början. Inga översatta eller förkortade versioner av litteraturen får användas.

Moment 2:
Hinkel, E. (Ed.). Teaching English grammar to speakers of other languages. New York: Routledge.
Horst, M. Focus on vocabulary learning. Oxford: Oxford University Press.
Internationella vetenskapliga artiklar.
Kopierat eller webbaserat material.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Kursuppgifter litteraturU G VG4.00ObligatoriskV21
0002Kursuppgifter realiaU G VG3.50ObligatoriskV21
0003Kursuppgifter språkdidaktikU G VG4.50ObligatoriskV21
0004Kursuppifter akademisk engelskaU G VG3.00ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10